fbpx

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Adviesbureau de Rijk

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Wij laten jou in onderstaande privacyverklaring weten welke gegevens wij verwerken en welke rechten je hebt met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Adviesbureau de Rijk.

De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Adviesbureau de Rijk handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

 

Adviesbureau De Rijk
Stationsweg 18
8401 DP  GORREDIJK

 

Contactgegevens:
E-mail: info@adviesbureauderijk.nl
Telefoonnummer: 085 – 792 0150

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Adviesbureau De Rijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Curriculum Vitae

– Cookies; gegevens over uw activiteiten op onze website

– IP-adres

– Overige correspondentie, zoals per e-mail en telefonisch

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Adviesbureau De Rijk verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:

– Burgerservicenummer (BSN)

– Foto, mits zelf aangeleverd bij het CV

– Paspoort, bij indiensttreding gedetacheerden

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adviesbureau De Rijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het matchen van opdrachtgever en kandidaat;

– Het afhandelen van betalingen;

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Adviesbureau De Rijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

– Adviesbureau De Rijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en bij indiensttreding.

 

Adviesbureau De Rijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

CRM- en HRM-systeem ter bevordering van onze diensten en werkzaamheden zoals; e-mailen, werving en selectietrajecten, gegevens bewaring, nieuwsbrieven versturen en vacatures plaatsen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adviesbureau De Rijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Klanten                               

Gegevens klanten bewaren wij vijf jaar in verband met belastingdienst-gerelateerde zaken;

Kandidaten

Zolang indienst en 1 jaar na uitdiensttreding;

Sollicitanten

> 1 jaar

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adviesbureau De Rijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adviesbureauderijk.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Adviesbureau De Rijk deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, bij een werving & selectie traject en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adviesbureau De Rijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adviesbureau De Rijk gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Blijft u echter gebruik  maken van onze website, dan gaat u automatisch akkoord met onze cookie instellingen.

 

Websites

Adviesbureau de Rijk onderhoudt  één centrale database. Ons netwerk verandert steeds en bestaat nu uit de volgende websites: – www.adviesbureauderijk.nl  

Doorgifte aan het buitenland

Adviesbureau de Rijk maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maakt Adviesbureau de Rijk gebruik van Visual Website Optimizer. Adviesbureau de Rijk kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. privacy in acht te nemen.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Als je hier vragen over hebt kun je contact met ons opnemen: info@adviesbureauderijk.nl of bellen op nummer: 085-7920150.

 

Adviesbureau De Rijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Laatste wijziging: 26 augustus 2022

 

KvK: 01142835
BTW-nummer: NL820277071B01

Cookies op adviesbureauderijk.nl meer informatie

Wij zijn wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het toepassen en opslaan van cookies. Voor een goede werking van de website. En om de gebruiksvriendelijkheid en zoekgedrag optimaal te krijgen, maken wij gebruik van cookies van derde partijen.

Sluiten